Drzwi przeciwpożarowe


System o trzykomorowej konstrukcji przeznaczony do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych przegród przeciwpożarowych. Profile wypełnione są specjalnymi wkładami ogniochronnymi zapewniając odporność ogniową: EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120. PE 78EI pozwala na wykonywanie jedno i dwuskrzydłowych drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz o różnych rozwiązaniach progowych. W systemie zastosowano przekładki termiczne o szerokości 35 mm, dzięki temu zapewniającymi bardzo dobrą izolację termiczną. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 78 mm (dla ościeżnic EI120 - 89 mm). System zapewnia również prosty montaż akcesoriów, co znacznie przyspiesza tworzenie konstrukcji. Dzięki trzykomorowej budowie i dodatkowym elementom wzmacniającym, system pozwala na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach.

Charakterystyka


 

- ścisłe powiązanie z innymi systemami rodziny Ponzio;
- zlicowane skrzydła drzwi - wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych
- możliwość wykonania konstrukcji dymoszczelnych
- możliwość wykonania konstrukcji łukowych
- dwa typy wkładów ogniochronnych: wkłady gipsowe oraz wkłady glinokrzemianowe
- zastosowanie wypełnień o grubości 8-54 mm (58 - 65 mm dla EI120)

profesjonalne drzwi